Zielepiet

Zijn vader heeft het hem beloofd
Een ‘match’! één tegen één!
Al uren spookt het door zijn hoofd
Hoelang duurt ‘zo meteen’?

Daar sjokt hij door het tranendal
zo tenger en zo iel
Onder de ene arm draagt hij de bal
Onder de andere; zijn ziel

AadStentorAad van der Waal was ruim twee decennia lang het boegbeeld van Theater Merlijn in Apeldoorn. Aad was er o.a. werkzaam als theaterdocent, toneelschrijver en regisseur.
Naar eigen zeggen heeft de ‘poëtische laag’ nooit aan zijn producties ontbroken. Zijn persoonlijke voorkeur ten aanzien van het rijm was aanvankelijk vooral terug te vinden in de vele liedjes die hij voor zijn stukken maakte. De rol van de poëzie bleef groeien hetgeen o.a. resulteerde in de voorstelling ‘P(r)oëzie Plus’ waarin hij aantoonde dat theater en poëzie goed met elkaar ‘te rijmen’ vallen. Naast veel eigen werk hees hij een aantal jaren geleden ook Buddingh’s gorgelrijmen in een theaterjasje. Een tiental theaterleerlingen was er vorig jaar mee te zien in het koetshuis van Huize Empe tijdens de Tonden Theater Toer. Aad’s dichterlijke oeuvre is zeer divers van aard. Voor deze gelegenheid maakte hij een keuze uit zijn ‘lichtere repertoire’.